Om

vegagatan.se – En guide till det historiska Sundbyberg görs helt ideellt och utan vinstsyfte.
Sidan är tänkt att ge en tydlig bild av Sundbybergs historiska platser och byggnader.

Om ni kopierar bilder från bloggen skall ni uppge originalkällan.

Om ni använder bilder från webbplatsen gäller samma Creative Commons-licens, eller andra licenskrav, som ursprungskällan.

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens.

Källförteckning:

  • Bilder från äldre tiders Sundbyberg, Mariehäll, Solna, Hagalund (http://www.birger-jarl.net/Sundbyberg,%20Solna.htm)
  • Sundbyberg, den nya förstaden (Del 1) – Henning Österberg (Sundbybergs hembygdsförening – 1966 – Libris 1764337)
  • Sundbyberg under köpingstiden (Del 2) – Henning Österberg (Sundbybergs hembygdsförening – 1968 – Libris 1764338)
  • Sundbyberg – Den 113:e staden (Del 3) – Henning Österberg (Sundbybergs hembygdsförening – 1974 – Libris 774752)
  • Gamla Sundbyberg i bilder – Henning Österberg, Foto: Per Wilhelm Andersson (Stockholm: Natur och kultur – 1978 – ISBN: 9127008886)
  • Olle Eriksson: Sundbybergs Historia (http://www.olle-eriksson.se/sundbybergshistoria/)
  • Sundbyberg: en bildsamling 1904-1980 – Kenneth Ahlborn, Håkan Arnell (Höghus förlag – 2005 – ISBN: 9163167700)
  • Sundbyberg: om hus och miljöer från bronsålder till nutid – Eva Söderlind (Sundbybergs stad – 1995 – ISBN 9170390045)
  • Vykort (Pressbyrån, Äkta Foto, mm.)
  • Upplandia.se – En site om Uppland av Hans Sandersen (http://www.upplandia.se/)

Lämna ett svar